Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
Anasayfa Haber Arsivi Ana Sayfa Yardım Ara Takvim Giriş Yap Kayıt
Duyurular: Forum anasayfas?nda, sayfan?n en alt?nda en son gönderilen mesajlar linki oldu?unu gördünüz mü?
+  Tosya.Gen.TR
|-+  Tosya
| |-+  Köyler
| | |-+  Gökçeöz Köyü
« önceki sonraki »
Sayfa: 1 ... 77 78 [79] Aşağı git Yazdır
Gönderen Konu: Gökçeöz Köyü  (Okunma Sayısı 477765 defa)
**KÖYLÜ**
Yeni Forumcu
*
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 12Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1170 : » NOT ;MUHTARIMIZIN AÇIKLAMALARI ?LE DEVLET?M?Z?N RESM? KURUMUNDAN VER?LEN RAPORLAR , ÇEK?LEN RES?MLER ARASINDA ÇEL??K?M? VAR D?YE D?KKAT?M? ÇEKT??? ?Ç?N ALTTAK? ARKADA?IMIZIN SAYFASINDAN ALINTI YAPARAK YAYINLADIM. HANG?S? DO?RU, MUHTARIN KONU?MALARIMI, BELGEL? RAPORLARMI. KARAR S?Z?N.B?Z M?KROPLU SU ?ÇT???M?Z?, ÜZER?N?N TAM OLARAK KAPATILMADI?INDAN VE YARIM KALMASINA RA?MEN BELGE ÜZER?NDE B?TM?? OLARAK GÖSTER?LD???NDEN BAHSED?YORUZ SAYIN MUHTAR.KONUYU FARKLI YÖNLERE ÇEKMEYEL?M.MUHTAR OLARAK BU ??LER? S?Z?N TAK?P ETMEN?Z GEREKMEZM?.VATANDA?A TEM?Z ?ÇME SUYU SA?LAMAK S?Z?N GÖREVLER?N?Z ARASINDA DE??LM?.

MUHTARIN V?DEOSUNU , RES?MLER? VE RAPORLARI ?NCELEYEL?M. KARARI S?Z VER?NLÜTFEN A?A?IDAK? L?NK E TIKLAYIN.B?Z NEDEN BAHSED?YORUZ,MUHTARIMIZ NE D?YOR.BU AÇIKLAMAYA KARGALAR B?LE GÜLER D?YORUM.

http://video.yahoo.com/watch/6829267/17762059

A?A?IDAK? RES?MLERDE YAZ AYLARINDA ÇEK?LM??T?R.(2010 y?l?na girdik hala de?i?en bir?ey yok ve resmi kay?tlardada yap?lan çal??malar o/o 100 bitirilmi? gözükmektedir.takdir sizlerin.Foto?raflar her?eyi anlat?yor, fazla izaha gerek yok diye dü?ünüyorum. )KABAÇAYIR(üst taraf?nda hayvanlar alt taraftan içen bizler)

KI?IN ÇEK?LEN RES?MLER

 

 

 


http://video.yahoo.com/watch/6829267/17762059

SONUUÇ: musluklar?m?zdan akan içme suyumuzKASTAMONU VAL?L??? ?L SA?LIK MÜDÜRLÜ?ÜNÜN  17.12.2009 TAR?H VE 1072 SAYILI YAZALIRI(raporlar)


                                                                     T.C.
                                                       TOSYA KAYMAKAMLI?I
                                                       Toplum Sa?l??? Merkezi

                                                               R A P O R

   ?lçemiz Gösçeöz Köyü azalar?ndan Süleyman OKUYUCU veYusuf OKUMU? un 14.07.2009 tarihli Kaymakaml?k Makam?ndan havalelil ?ikayet dilekçesine istinaden;
    
   15.07.2009 tarihinde Gökçeöz köyünde su kaynaklar?nda yap?lan incelemede:
          1.   Kabaçay?r mevkii su kayna??nda ilgili kurumlarca yap?lan direnaj çal??malar?nda su              kayna??n?n etraf?n?n tel örgü ile koruma alt?na al?nmad???, su maslaklar?n?n toprak seviyesinin alt?nda kald???, maslak kapaklar?n?n s?z?nt?ya mahal verdi?i ve ya?mur sular?yla gelen sel sular?na maruz kalarak maslaklar?n içinin çamur ve bulan?k su ile doldu?u,
          2.   Karap?nar mevkii su kayna??n?n ilgili kurumlarca yap?lan direnaj çal??malar?nda su kayna??n?n etraf?n?n tel örgü ile koruma alt?na al?nmad???, su maslaklar?n?n toprak seviyesinin alt?nda kald???, ya?mur sular?n?n maslak içine s?z?nt? yapt???,
          3.   Gökçeöz  merkez köy su deposunun maslaklardan gelen bulan?k sularla dolmu? oldu?u, depo kap?s?n?n ve içinin k?r?k dökük oldu?u,
          4.   15.07.2009 ve 21.07.2009tarihlar?nda su kaynaklar?ndan al?nan su numuneleri tahlil neticesinde mevcut sular?n ?slah? yap?lmadan içme kullanma sular? olarak tüketime verilmesinin bula??c? ve salg?n hastal?klara  mahal verece?i;


                SONUÇ :
            1.   Su maslaklar?n?n toprak seviyesinin alt?nda kald???ndan maslak içlerinin sel sular? ile doldu?u toprak seviyesinden 1 m. Kadar yükseltilerek kapaklar?n herhangi bir kirlenmeye mahal vermeyecek bir kapakla kapat?lmas?n?n gerekti?i
            2.   Su kaynaklar?n?n etraf?n?n kirlenmeyi önleyecek ?ekilde tel örgü içine al?nmas?n?n gerekti?i,
            3.   Mevcut su deposunun tamir tadilat ve bak?m?n yap?lmas?n?n gerekti?ine dair i? bu rapor taraf?m?zdan tanzim ve imza alt?na al?nd?. 27.07.2009          Dr. Handan ÖZEN                                              Erol KAHVEC?
          Toplum Sa?l??? Merkezi                                      Çevre Sa?l??? Teknisyeni
          Tbb.NOT : Ayn? tarih ve daha sonraki dönemlerde al?nan su tahlili raporlar? ise a?a??dad?r.


YER                                        KOL?FORM BAKTER?          E.COL?          CL.PERFR?NGENS     CL.......                                                                                                                                                       
Gökçeöz Köyü Karap?nar Mevkii     (100 ml.) : >100             o/o 16                    o/o 100     
?çme kullanma suyu

Gökçeöz Köyü Kabaçay?r  Mevkii    (100 ml.) : >100            o/o 31                     o/o 100
 ?çme kullanma suyu

Gökçeöz Köyü  çe?meden al?nan      (100 ml.) : >100         o/o 30                       o/o 10
?çme kullanma suyu

YÖNETMEL?K L?M?T?  :           Koliform           : 100ml. = o/o (0) s?f?r
                                             E.Coli               : 100ml. = o/o (0) s?f?r
                                             Cl.Perfringnes  : 100ml. = o/o (0) s?f?r


« Son Düzenleme: Gönderen: **KÖYLÜ** » Logged
eokuyucu
Uzman Forumcu
****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 97Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1171 : »

SöyLedikLerimDeN ÇoK SakLaD?kLar?mDa SakL?Y?M..

Ve GözLerinDe GizLiYiM..

ßeni anLamak ?çiN

Konu?tukLar?mDan ÇoK

SustukLar?ma CevaP VeriN..

akL?M Sukutu SeveR ßenim..

Çünkü ÇoK a??R Öde?tiK HayatLa..

ßen Sonu öLüm oLan YerLerden

Geçtim Uç NokTaLar Koymaz ßana..

AL??ma baNa;

Ne yapacaq?m beLLi oLmas,

buqun var?m yar?n ßirden yoq oLurum..

DokuNma ßaNa;Kapanmam?? yaraLarLa doLuyuM,

Can?m? ac?tma bir Yarada sen Açma..

Sevme ßeNi;

Yoqun duyqular?mda kayboLursuN..

Tutu?tururum... ?steme ßeNi;

YasakLarLa ßoqu?ursun,,Enqellerle doLuyuM...

ÇözMeye çaL??ma saK?n;

SeninLe kar???r iyice Kördüqüm oLuruM...

AnLama ßeNi;ßeN kendimi

anLar?m böYLe mutLuyuM..

A?k? ya?atmam? ?steme AsLa.....;

ßeN askA y?LLard?r inanm?yorum..

>>> Güveniyorsan Kendine...<<<

?nand?r ßni a$kIn varL?q?na,,

soNuNda öYLe ßir a$k ya?at?r?m ki,,VazGeÇemeZSiN...

TuTKuN oLuruM...

Ya bir dizeyi arars?n?z

ya da bir melodiyi bazen.

??te o bazenlerle

doldurdu?um anlar?n toplam?.

Neyi arad???m? bilmedi?im

anlar?n toplam?...

Arad?klar?m? buldu?umda

"buldum mu cidden" dedi?im ?a?k?nl?klar?m?n.

Yalpalayan zihnimin...

yorgun yüre?imin susarak

a?lad??? zamanlar..

söylesem tesirinin olmad???,

sussam gönümün raz? gelmedi?i anlar..

i?te bu anlar sizlerle dostlar..
Logged
eokuyucu
Uzman Forumcu
****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 97Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1172 : »

NERDE BU M?LLET
Logged
eokuyucu
Uzman Forumcu
****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 97Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1173 : »

Logged
eokuyucu
Uzman Forumcu
****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 97Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1174 : »

                              BUNLARDA BEN?M YEGENLER?MLogged
eokuyucu
Uzman Forumcu
****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 97Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1175 : »

                                             BUDA BEN?M OGLUM ( MUSTAFA OKUYUCU )

                                                   


« Son Düzenleme: Gönderen: eokuyucu » Logged
eokuyucu
Uzman Forumcu
****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 97Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1176 : »                             
« Son Düzenleme: Gönderen: eokuyucu » Logged
eokuyucu
Uzman Forumcu
****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 97Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1177 : »


           ''mezardakilerin pi?man olduklar? ?eyler için
           dünyadakiler birbirlerini yiyorlar!..''
 Bir
anda uykudan kalktim

çok ilginç bir ???k
gördüm
ama
odan?n Huh??? kapal?yd?

bir bakt?m saat 3:30 gece  facir vakti

peki
gördü?üm bu kadar ???k nerden


birden ?a??r?p kald?m bakt?m ki elimin yar?s? duvar?n içinde

hemen elimi ç?kard?m korku içinde oturup elime bak?yordum

tekrar elimi duvara dogru uzatt?m yine elim duvar?n içine giriyordu!!!!!!!!

bir gülümseme sesi duydum

Yüzümü karde?ime dogru çevirdim, yat?yordu

korku içinde yata??mdan kalk?p karde?imi uyand?rmaya gittim

ama cevap vermedi

annemin odas?na do?ru gittim

babam? uyand?rmaya çal??t?mbirilerinin bana cevap vermesini istiyorum ama kimse cevap vermiyordu

annemi uyand?rmak üzereyken, bakt?m ki annem
uykudan uyand?

uykudan uyand? ama benimle kon?muyordu

---

bismillahirrahmanirrahim diyordu ve tekrarl?yordu

babam? uyand?rd?, kalk kalk bir bakal?m çocoklara
dedi annem

?imdi zaman?m? b?rak uyuyayim yar?n ola hayrola
dedi babam

ama annemin ?srar? üzerine babam kalk?verdi
?a?k?nl?k içerisinde beraber odam?za do?ru geldiler---

ba?lad?m ba??rmaya, anne, baba ama hiç birisi cevap vermiyordu!!!

annemin elbisesini çekiyor beni dinlemesini
istiyordum ama annem beni hissetmiyordu!!!

ba?lad?m annemin arkas?ndan yürümeye ta bizim
odaya kadarodam?za girdi ve ???klar? aç?verdi

ama
benim için fark etmiyordu çünkü benim için her taraf ???kt?tam o
s?rada çok ilginç bir ?eyle kar??la?t?m

---

kendi
vücüdumu  gördim!!!evet kendi vücüdumu

 

oturup kendi kendimi seyred?yordum, iki taneydim

kendi kendime soruyordum kimdir bu acaba?
Nas?lda bana benziyor!!!

ba?lad?m kendi kendimi uyand?rmaya, bu kabustan
kurtulay?m diye

ama uyanamad?m

---

babam dedi ki bak yat?yorlar i?te hadi yerimize gidelim

 

ama annem sakin olamad? ve benim uyudu?um yata?a
do?ru gelerek

beni uyand?rmaya ba?lad? kalk muhammed kalk bana
cevap ver

ama cevap veremiyordu!!!

 

bir kaç defa u?ra?t? ama yok. Birden bakt?m ki
babam?n gözlerinden ya?lar dökülüyor

o babam ki ?imdiye kadar onun göz ya?lar?n?
görememi?tim

ba??r??malar ba?lad? orac?k yerden .. karde?im
uyand? ve sordu ne oldu?

annem ona ba??rarak, abin muhammed olmü? çok ac?kl? bir
?ekilde a?l?yordu---

ba??rmalar
fazlala?t?

anneme giderek, anne a?lama ben burday?m bak
bana!!

ama kimse bana cevap vermiyordu, neden?

oturup ba??rmaya ba?lad?m, burday?m bak?n i?teama
kimse cevap vermiyordu

ba?lad?m ba??rmaya ya rabbi, ya rabbi ne olur
beni bu rüyadan ve oldu?um durumdan kurtar---

uzaktan bir ses duydum ve geldikçede yükseliyordu

bu ses allah'u taalenin bir ayeti idi

((andolsun
sen bundan gaflette idin, derhal biz senin perdeni kald?rd?k. Bugün art?k gözün
keskindir))

birden iki ki?i beni tuttular, ama insan
de?illerdiçok
korktum
!!ba?ladim ba??rmaya, b?rak?n beni, siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz?

kabire kadar senin gardiyanlar?n?z dediler

----

ben ölmedim, daha ya??yorum dedim

neden beni kabire götürüyorsunuz? b?rak?n beni!!
Ben hissediyorum, konu?uyorum ve görüyorum, ben ölmedimbana
gülümseyerek cevap verdilerdediler ki, ey insanlar sizzler çok ilginç yarat?ks?n?z, san?yorsunuz ki ölüm
hayat?n sonudur ama bilmiyorsunuz ki as?l olan sizin ya?ad???n?z hayat bir
rüyadan ibaret olup öldü?ünüz zaman uyan?yorsunuz.

beni kabire do?ru çekiyorlard? hala

 

yoldayken bakt?m ki benim gibi insanlar ve yanlar?nda da ayn?
o iki yarat?ktan var, kimi a?layor kimi gülüyor ve kimi ise ba??r?yorduonlara
sordum neden böyle yap?yorlar?dediler ki, bu insanlar ?a?k?nl?k içerisindeler, nereye gittiklerini
biliyorlar, kimisi dalalettedir.. korku içinde sözlerini keserek sordum:

ate?e gidiyorlar mi yani?

evet
dediler
'

konu?malar?na devam ederek, o gülenler ise
cennete gidiyorlar

hemen sordum onlara, peki ben nereye gidecem??

dediler ki, sen bazen iyi gidiyordun, bazende
kötübazen tövbe edip ertesi gün günah i?liyordun ve izledi?in yol tam olarak belli
de?ildi

ve hep öyle yitik kalacaks?n

sözlerini korku içerisinde keserek sordum:

yani ben ate?emi gidiyorum yoksa?

 

Onlarda, Allah?n rahmeti geni?tir ve yolculukta
uzundur dediler---

yüzümü çevirdim korku içerisinde bakt?m ailem, babam, amcam, karde?lerim ve
akrabalar?m hepsi

Bir sand?k içinde beni ta??yorlard?

Onlara kosarak gittim ve onlara dedim ki benim
için dua edin lütfen

Ama kimse bana cevap vermiyordu

kimi
a?l?yordu kimi ise hüzünlüydü

 

Karde?ime giderek, dikkatli ol dünyan?n fitnesi
seni kand?rmas?n

Beni duymas?n? çok isterdim

O iki melek beni kabirdeki cesedimin üzerine
ba?lad?larbakt?m ki babam toprak at?yor üzerime

Karde?lerim topak at?yor

Ordaki insanlar hepsi üzerime toprak at?yordu----

dedim ki, ahh ke?ke onlar?n yerinde olsayd?m Allaha tevbe etseydimdün sabah namaz?m? k?lsayd?m

 

Ke?ke her gün rabbime dua etseydim

Ke?ke her gün tevbemi yenileseydim

Ke?ke kötülüklerden uzak dursayd?m

Ba?lad?m ba??rmaya, ey insanlar dikkatli olun
dünya hayat? sizleri kand?rmas?n

en
az?ndan birisinin beni duymas?n? çok isterdim

Peki sen beni duyuyormusun Huh?----

lütfen herkese gönder

---

e?er göndermesi sana zor geliyorsa, daha iyi
olacak çünkü sevab?n? hakketmiyorsun, ama kabirde oldu?un zaman o zaman, ahh
ke?ke gönderseydim diyeceksin

***

süphanallah ve bihamdihi.. süphanallahul azim

 

 

 H?Ç OLMASSA ALLAH RIZASI ?Ç?N GÖNDER?N...
Logged
tosyaliadem
Yeni Forumcu
*
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 17Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1178 : »

SAYIN GÖKÇEÖZLÜ ARKADA?LAR  HASEK? DE YOGUN BAKIMDA YATMAKTA OLAN MUSTAFA SÖZCÜ ( SADIK ATE? ?N KAYINATASI ) AC?L A + ERA?  POZ?T?F  KANA ?HT?YAÇ VARDIR               KANI TUTAN ARKADA?LARINI  SADIK ATE?E HABER VERMELER? R?CA OLUNUR                       TEL=0536-784-95-50                                                                                                                 NOT(DEVAMLI KANA ?HT?YAÇ OLDUGUNDAN  HABER  VER?RSEN?Z MEMNUN OLURUZ )
Logged
a_yazar
Profesyonel Forumcu
*****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 164


BU GÜN ALLAH ?Ç?N NE YAPTIK?


Üyelik Bilgileri WWW
« Yanıtla #1179 : »

Logged

a_yazar
Profesyonel Forumcu
*****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 164


BU GÜN ALLAH ?Ç?N NE YAPTIK?


Üyelik Bilgileri WWW
« Yanıtla #1180 : »

                                ALLAH RAHMET EYLES?NLogged

a_yazar
Profesyonel Forumcu
*****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 164


BU GÜN ALLAH ?Ç?N NE YAPTIK?


Üyelik Bilgileri WWW
« Yanıtla #1181 : »

           YOGUN BAKIMDA YATMAKTA OLAN MUSTAFA
 EN??TEYE ALLAH AC?L ??FALAR VERS?N.« Son Düzenleme: Gönderen: a_yazar » Logged

a_yazar
Profesyonel Forumcu
*****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 164


BU GÜN ALLAH ?Ç?N NE YAPTIK?


Üyelik Bilgileri WWW
« Yanıtla #1182 : »

                                                          B?R ZAMANLARIN GENÇLER?
                                 

 
Logged

M.SÖYLEM??
Profesyonel Forumcu
*****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 200


"HER ?EY GÜZEL KÖYÜMÜZ GÖKÇEÖZ ?Ç?N"


Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1183 : »

ARKADA?LAR MET?N HOCAMIZIN ÖNCÜLÜ?ÜNDE KÖYÜMÜZÜN YEN? S?TES? AÇILMI?TIR . HERKES? DAVET ED?YORUZ.S?TEM?Z?N YAPIM ÇALI?MASI DEVAM ETMEKTED?R.


                                      www.gokceozkoyu.com

BU L?NKE TIKLAYARAK B?ZLERE DESTEK OLMANIZI BEKL?YORUZ.

KÖYÜMÜZÜN VEB S?TES?N?N AÇILMASINDA B?ZLERE ÖNCÜLÜK EDEN VE BÜYÜK EMEKLER SARFEDEREK BU KONUMA GELMES?N? SA?LAYAN  MET?N OKUYUCU HOCAMIZA SONSUZ TE?EKKÜRLER?M?Z? SUNUYYORUZ. BEN ?AHSIM OLARAK MET?N HOCAYA HER TÜRLÜ DESTEK VERMEYE HAZIRIM. ALLAH KEND?S?NDEN RAZI OLSUN.
« Son Düzenleme: Gönderen: M.SÖYLEM?? » Logged

"?NSANLARI K?TAPLAR G?B? DÜ?ÜNÜN VE KAPAKLARINA BAKIP ALDANMAYIN. OKUMAYA BA?LAYINCA DE?ERLER?N? VE K???L?KLER?N? ANLARSINIZ...!!!!"
eokuyucu
Uzman Forumcu
****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 97Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1184 : »

HAYIRLI AK?AMLAR

TOSYA GÖKCEÖZ KÖYÜ SAK?NLER?
NASIL SIZ
Logged
Sayfa: 1 ... 77 78 [79] Yukarı git Yazdır 
« önceki sonraki »
Gitmek istediğiniz yer:  ', $txt['smf52'], '
'; } // Don't show a login box, just a break. else echo '
'; // Show the "Powered by" and "Valid" logos, as well as the copyright. Remember, the copyright must be somewhere! ?>
Pagerank
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC