Online Sayaci 0Kayıp Parola?

Kim Online

Tosya Sozlugu


PROGRAMI İNDİR

FORUMDA SÖZLÜK

bekitmek

( korumak için kapatmak )

Kastamonu Bibliyografyası - Mehmet Yılmaz
Anasayfa
Kadın+Erkek= İnsan Yazdır E-posta
Tuesday, 10 March 2009

 

 

 Hüseyin Benek


Kadın haklarını, insan haklarından ayrı düşünmemeliyiz. Kadın, deyince insanlığın yarısından bahsediyoruz, insanlığın yarısı sorun yaşıyorsa diğer yarısı da (erkekler) sorun yaşar, huzurlu olamazlar. Amacımız bu sorunu çözmek olmalı ve bunun için kadınlar ve erkekler birlikte seferber olmalıyız.

İnsanlara içgüdülerinden hediye kalan ve daha çok erkekle de olan güçlüysem haklıyım, hatasına hepimiz zaman, zaman düşmekteyiz. Bu zihniyetimizi değiştirmedikçe haklıların ve kadıların hak aramasının önündeki engeller zor kalkacak gibi görünüyor. Şu anda Dünya genelinde ekonomik ve fiziksel güçü ellerinde tutan erkekleri adil olmaya ve biraz olsun kadıları anlamaya davet ediyorum. Güçlülüler adil değillerse, güçlü olmalarının insanlığa hiçbir katkısı yoktur. (Fikri Adil) Biraz kariyer, biraz para, biraz yetki görünce herkesten kendine saygı duymasını ve aşağıdan almasını beklemek sanırım cahillik ve ilkellik göstergesidir. Akıllı canlı olduğumuzu iddia ediyoruz da, neden düşünerek hareket edip haklılığımızı kanıtlamıyor ve hakkımızı talep etmiyoruz. Gücümüzü kullanarak şiddete başvurarak haksızlığımıza rağmen, hak talep ediyoruz.  Öte yandan ekonomik yada fiziksel gücü ve kariyeri olmayanlar haklılıklarını nasıl kanıtlayacaklar, haklılara gücüne cinsiyetine bakılmaksızın haklılıklarını ifade etme hakkı verilmeli ki toplumsal sorunlar çıkmasın, dolayısıyla insanlarımız mutsuz olmasın. Toplumsal sorunların kaynağı haklılara hakkını, suçlulara cezasını verecek, adil bir hukuk düzeninin olmamasıdır. (Fikri Adil) İnsanlar, bunca kültür ve bilgi birikimine rağmen neden bireyler arası adil bir yaşam davranışları ortaya koyamamışlardır? Bu sorumuzun cevabı başka bir yazı konusudur.    

Ben çevremi şöyle bir gözlemlediğimde, bazı otorite olmuş kimseler dayatmalarla ve zorbalıklarla kendi yanlış düşüncelerini birlikte yaşadıkları kadınlara ve çalışanlarına dayatmaktadırlar.

İnsan haklarının kadın hakları tarafına biraz daha çok önem vermek zorundayız. Nedeni mağdur olan kadın sayısı, erkek sayısı ile karşılaştırılamayacak kadar çok.  Öyle erkekler var ki kendi sorumluluklarını yerine getirmez iken birlikte yaşadıkları kadınlardan son derece itaat, bağlılık ve sadakat beklerler. Bunu da dine ve geleneğe dayanarak yapar. Aslında dinimiz ve geleneğimiz böyle sorumsuzluklara izin vermemektedir. Her iki tarafa da bağlılık ve sevgi önermektedir. Bu konuyla ilgili bir iki ayete bir bakalım.

"Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar." (Nur-4 ) Kadına iftira atma işi rutin haline geldi zanlarla suçlanan kadınlar nasıl zor durumda kalıyonlar kimbilir, gazetelerni üçün'cü sayfaları madur olan kadın haberleriyle dolu.

"Sizlerden fuhuş yapanların, her ikisine eziyet edin. Eğer tövbe ederler de ıslah olurlarsa artık onlardan vazgeçin. Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir." (Nisa-16)  Toplumlar kadınlara ceza verirken erkeklere hoşgörülü davrandıkları ortada bunun da degişip erkeklere de kadınlara verilen cezaların verilmesi gerekir.Yoksa kadınlara haksızlık yapılmaktadır, yapılan fuhuş yanlışsa ki yanlış, her iki taraf içinde yanlıştır.Yanlışı yapma hakkı kimseye verilmemelidir.

Bu ayetler erkeğinde kadınında aynı sorumluluk içinde olduğunu anlatmaktadırlar, geleneklere ve hayata yansıması erkeklerin yorumlarıyla değişerek kadınların aleyhine, erkeklerin lehine olarak yansımıştır. Bu yanlış yansıtmaları düzeltecek din bilginlerine ve sosyologlara ihtiyaç vardır.

 Erkeklerin büyük bir bölümüne gelince, kendilerinin böyle kavramlardan yasal kurallardan, geleneklerden ve dinsel kurallardan haberlerimiz yoktur. Bizler sorumlulukları, iffeti koruma görevini, çocuğa bakma işini, ev işlerini hep kadınlara bırakmışız. Kadınlara iffet koruma görevi vermişiz ama bizler çapkınlık (çapkınlıklarımız bile çapsızcadır) yapmak için iffetsiz kadınlara ihtiyaç duymaktayız. Bu çelişkileri çözmenin yolu erkek, kadın ilişkilerinde biraz olsun kadınları örnek alarak, ilişkilerimizi cinsellik öncelikli ilişkiden kurtarmaktan geçmektedir. O zaman bizler iyi bir koca, iyi bir arkadaş, aranılan dost olabiliriz. 

Yoksa yaptığımız bu yanlışların insanlığın %50’sini mutsuz ettiğini göremeyiz. Sorumluluklarımız ne gerektirirse, baba, koca, kardeş, dayı, amca, vs.. onu yapmalıyız yoksa kadınlarımıza mutsuzluk vermeye devam ederiz. Mutsuzluk verenler mutluluk alamazlar. (Fikri Adil)  Kusura bakmayın ama kadın erkek ilişkisindeki sorunların vebali neredeyse %85’şi (kadınlara haksızlık yaparak bu rakamı erkekler lehine veriyorum) ne yazık ki biz erkeklere aittir.

Ailede ev içi şiddet de yine fiziksel ve ekonomik acıdan güçsüz olan kadın ve çocuklar zarar görmektedir. Aile içi şiddet o hale gelmiş durumda ki, kadınlar ve çocuklar yabancılardan daha çok evlerinin içindekiler tarafından uygulanan şiddete maruz kalmaktadırlar. Yasalar aile içi şiddeti engellemek için değişmesine rağmen, mağdur olanlalar yarın aynı evde birlik de yaşayacağı kişiyi şikayet edememektedirler. Aile fertleri evlerinde güven içinde, huzurlu yaşamalıdır, bizim görevimiz bu ortamı onlara sağlamaktır. Birlikte yaşadığımız insanları yasaların korumasına ihtiyaç duyacak duruma düşürmemeliyiz..

Bu nedenle yasaların uygulaması esnasında yasal kurallar toleranssız uygulanması gerekmektedir. Kadını dövmek, onun fiziksel güçsüzlüğünden cesaret alıp şiddet uygulamanın yasal olarak suç, dini açısından günah, toplumsal açıdan ayıp olduğu erkek çocuklarına da kız çocuklarına da anaokulundan başlayarak eğitimlerinin her aşamasında verilmelidir. Bu eğitimin din ayağı diyanet tarafından kadıların hakları öne çıkarılarak,  korunacak şekilde  ve dini kurallar aslına uygun hurafelerden arındırılarak yetişkin insanlarımızın da eğitilmesi gerekmektedir. İletişim kanalları kadınların maruz kaldığı şiddeti kamuoyuna taşırken, bu yapılanın bir insanın başka bir insana yapmaması gereğinin altı titizlikle çizilmelidir. Yazılı hukuk kuralları yaşanılan hayata göre çok daha olumlu, ama yaşanılan hayat da yazılanın aksine, hukuk kuralları ya uygulanmıyor, ya da erkeklerin lehine yorumlanıyor öyle uygulanıyor. Bu soruna acilen bir çözüm bulmamız lazım, yoksa çok övündüğümüz aile kurumu erkeklerin keyfi, bencil davranışları nedeniyle çıkan sorunları, şiddet yoluyla çözmeleri yüzünden aile kurumunun temeline dinamit konulmaktadır.  İnsanlık aile kadar sağlam ve sağlıklı birlikte yaşama birliği geliştiremedi, bu toplumun en küçük birliğini ve toplumsal sigortasını koruyacak düzenlemeler yapılmalıdır.

   Bu çelişkinin çözümü kadınlardan ne istiyorsak bizde onu yapmamızdan geçmektedir. Yani biraz empati yapalım kendimizi kadınların yerine koyalım. Saygılı bir kadın mı istiyoruz, bizde saygılı olalım. Seven bir kadın mı istiyoruz biz daha çok sevelim. İffetli bir kadın mı istiyoruz bizde iffetli davranalım. Kendi çapkınlıklarımızı erkeklik gereğiymiş gibi lanse etmeyelim, onlardan çocuklarımıza analık yapmasını istiyorsak bizde babalığın gereklerini yapalım. İşyerlerinde kadınlara karşı bir ayrımcılık yapılırsa, önce biz erkeler bu ayrımcılığa karşı çıkalım.  Böylece yıllar yılı kadınların uğradıkları haksızlıkları kadınlarla birlikte ortadan kaldıralım. İnsana yakışmayan her türlü ayrımcılık insanlığın yarısını oluşturan kadına da yapılmamalı. Kadına, çocuğa yapılan haksızlık insanlığa yapılmış sayılarak önlem alınmalıdır. Alınan önlemler çıkarılan yasalar kağıt üzerinde de kalmamalıdır.

Ben kadının doğurma yeteneğinden ve neslimizin çoğalması için gösterdikleri çabalardan dolayı hayat kaynağı, çocukluğumuzda bizi tehlikelerden korudukları için bir koruyucu, ilk eğitimimizi onlardan aldığımız için eğitimci, hastalandığımızda baktıkları için bakıcı, sıkıntımızda sabırla bizim yanımızda oldukları için dost, güzellikleriyle güzellik kaynağı olarak görüyorum.

Bütün bu fedakarlıkları karşısında kadınların karşısında eğiliyor onları seviyor, saygıyla selamlıyorum. Erkeklerin hatalarından dolayı onlardan özür diliyorum. Artık her alanda eşitliklerini sağlamak için kadınların ayak seslerine duyuyorum. Bir çok alanda başarılarını görüyorum, zaten yanımızdaydınız, bütün sosyal alanlara da hoş geldiniz. Sizi bizden ayırmaya çalışanlar bizi sizden uzak tutanlar hepimizin yani insanlığa düşmanlık yapıyorlar. Kadınsız bir Dünya ne kadar tatsız tuzsuz olurdu bunu tahmin edebiliyoruz, iyi ki varsınız sizi seviyoruz. Selam ve sevgiler…


Görüntüleme sayısı: 5090

  Yorumlar (3)
Yazan DALIKIRIK, 12-03-2009 07:56
değerli kardeşimyazını okudum beğendim islamda kadına verilen değeri  
diğer dinlerde ve toplumlarda verilen değerden daha fazla olduğu gerçeğinide inşallah sonraki yazılarında okuyabilirim saygılarımla dalıkırık
Yazan ZAT, 13-03-2009 15:19
Sayın Benek, 
Kadına verilmesi gereken önemi vurgulayan yazın için kalemine ve yüreğine sağlık diyorum. Kadının mutsuzluğunun erkeğin mutsuzluğu, onu mutlu etmenin kendimizi mutlu edeceğini beyan eden yazınızda iyi bir kadın taraftarı olmuşsunuz. Doğru tespitleriniz için teşekkür ederiz. Yeni yazılarınızda buluşmak dileğiyle
Yazan KADIN, 11-06-2009 16:01
KADINLARA GEREKEN VE HAK ETTİKLERİ DEGERİ VEREMEZSEK TOPLUM OLARAK, HEP BÖYLE KALMAYA MAHKÜMÜZ.... KADINLARIN DA KENDİ HAKLARI KONUSUNDA DAHA DUYARLI DAVRANMALARI GEREKİR. SADECE İŞ ERKEKLERDEN BİTMİYOR. İYİ BİR YAZI KADIN HAKLARINDAKİ SORUNU GÜNDEME TAŞIMIŞSINIZ, İYİDE OLMUŞ...

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
Lütfen sisteme giriş yapın veya kayıt olun.

 
© 2018 Tosya.Gen.TR - Tosya'nın Sesi
tosya.gen.tr sitesi Joomla tabanlidir.
Web Tasarım