Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
Anasayfa Haber Arsivi Ana Sayfa Yardım Ara Takvim Giriş Yap Kayıt
Duyurular: Forum anasayfasında, sayfanın en altında en son gönderilen mesajlar linki olduğunu gördünüz mü?
+  Tosya.Gen.TR
|-+  Diğer Konular
| |-+  Paylaşılası Yazılar
| | |-+  Eski Hasletlerimiz
« önceki sonraki »
Sayfa: [1] Aşağı git Yazdır
Gönderen Konu: Eski Hasletlerimiz  (Okunma Sayısı 1233 defa)
admin
Forum Delisi
*
Offline Offline

Mesaj Sayısı: Ben bir tuhafım!


Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terkedilemez!...


Üyelik Bilgileri
« : »

ESK? T?RKLERDE OLANLAR ve YEN? T?RKLERDE OLMAYANLAR


Faziletliydik:

Kimsenin mal?na, m?lk?ne g?z dikmezdik. Kimsenin namusuna yan bakmazd?k. H?rs?zl?k nedir bilmez, dilencili?i meslek edinmez, kimseyi de k???msemezdik.


D?r?stt?k:

Bir zamanlar Londra Ticaret Odas?''n?n en g?r?n?r yerinde ?u mealde bir tavsiye levhas? as?l?yd?: "T?rklerle al??veri? et, yan?lmazs?n."


?tibarl?yd?k:

Bir zamanlar Hollanda Ticaret Odas?''n?n toplant?lar?nda oylar e?it ??k?nca Osmanl?larla al??veri?i olan t?ccar?n oyu iki say?l?r, onun dedi?i olurdu.


Temizdik:

Yere bile t?k?rmezdik. Hatta, Osmanl? askeri te?kilat?n? Avrupa''ya tan?tmas?yla me?hur Comte de Marsigil, yere t?k?rmedikleri i?in atalar?m?z? ??yle ele?tiriyor:

"T?rkler hiçbir zaman yere t?k?rmezler. Daima yutkunurlar. Bunun i?in de sa?lar?nda sakallar?nda bir hararet olur ve zamanla sa?lar?, ka?lar?, sakallar? d?k?l?r."


?evreciydik:

Kurak g?nlerde ?cretle adamlar tutup sokaktaki ulu a?a?lar? sulat?r, g??men ku?lar?n yorgunluk atmas? i?in sa?ak altlar?na ku? saraylar? yapard?k.  Bunlara ?yle ?ok ?rnek var ki, saymakla bitmez.  


Harama el s?rmezdik:

Frans?z m?ellif Motray, 1700''lerdeki halimizi ??yle anlat?yor:

"T?rk d?kk?nlar?nda hiçbir zaman tek meteli?im kaybolmam??t?r. Ne zaman bir ?ey unutsam, hi? tan?mad???m d?kk?nc?lar arkamdan adam ko?turmu?lar, hatta birka? kere Beyo?lu''ndaki ikametg?h?ma kadar gelmi?lerdir."


Medeni idik:

?ngiliz sefiri S?r James Porter ise, 1740''lar?n T?rkiye''si i?in ?unlar? s?yl?yor:

"Gerek ?stanbul''da, gerekse imparatorlu?un di?er ?ehirlerinde h?k?m s?ren emniyet ve asayi?, hiçbir teredd?de imk?n b?rakmayacak ?ekilde isbat etmektedir ki, T?rkler ?ok medeni insanlard?r."


Dosdo?ruyduk:

Frans?z generallerden Comte de Bonneval ise, ?u h?km? veriyor:

"Haks?zl?k, m?rabahac?l?k, inhisarc?l?k ve h?rs?zl?k gibi su?lar, T?rkler aras?nda me?huld?r... ?yle bir d?r?stl?k g?sterirler ki, insan ?ok defa T?rklerin do?ruluklar?na hayran kal?r."


H?rs?zl?k nedir bilmezdik:

Frans?z m?ellif Dr. Brayer, 1830''lar?n ?stanbul''unu getiriyor ?n?m?ze:

"Evlerin kap?s?n?n ??yle b?yle kapat?ld??? ve d?kk?nlar?n çoğunlukla umum? ahl?ka itimaden a??k b?rak?ld??? ?stanbul''da her sene azami be?-alt? h?rs?zl?k vak''as? g?r?l?r."

Ubicini Dr. Brayer''i ??yle do?ruluyor:

"Bu muazzam payitahtta d?kk?nc?lar, namaz saatlerinde d?kk?nlar?n? a??k b?rak?p camiye gittikleri ve geceleri evlerin kap?s? basit bir mandalla kapat?ld??? halde, senede d?rt h?rs?zl?k vakas? bile olmaz.  Ahalisi s?rf H?ristiyan olan Galata ile Beyo?lu''nda ise h?rs?zl?k ve cinayet vak''alar? olmadan g?n ge?mez."


Naziktik:

Edmondo de Amicis isimli ?talyan gezgini, yine 1880''lerin "biz"ini anlat?yor bize:

"?stanbul T?rk halk? Avrupa''n?n en nazik ve en kibar insanlar?d?r.  Sokakta kavga enderdir. Kahkaha sesi nadirattan i?itilir. O kadar m?samahak?rd?rlar ki; ibadet saatlerinde bile camilerini gezebilir, bizim kiliselerde g?rd???n?z kolayl???n ?ok fazlas?n? g?r?rs?n?z."


Cihana ?rnektik:

T?rkiye Seyahatn?mesi''yle me?hur Du Loir''un 1650''lerdeki h?km? ??yle:

"Hi? ??phesiz ki, ahl?k bak?m?ndan T?rk siyasetiyle medeni hayat? b?t?n cihana ?rnek olabilecek vaziyettedir."

?efkatimiz yaln?zca insana y?nelik de?ildi, hayvanlar?, hatta bitkileri bile kaps?yordu.  Hayata karşı sayg?l?yd?k: Bu konuda dilerseniz Elisee Recus''u dinleyelim, bize 1880''lerdeki halimizi anlats?n:

"T?rklerdeki iyilik duygusu hayvanlar? dahi kucaklam??t?r. Bir?ok k?yde e?ekler haftada iki g?n izinli say?l?r... T?rklerle Rumlar?n karşı?k olarak ya?ad??? k?ylerde ise bir evin hangi tarafa ait oldu?unu kolayl?kla anlayabilirsiniz. E?er evin bacas?nda leylekler yuva yapm??sa, bilin ki o ev bir T?rk evidir." (K???k Asya, c. 9)


Hay?rseverdik:

Comte de Marsigli''yi tekrar dinleyelim:

"Yaz?n ?stanbul''dan Sofya''ya giderken da?lardan anayol ?zerine inmi? k?yl?lerin yolculara bedava ayran da??tt?klar?na ?ahit oldum."

Ayn? m?ellif, ceddimizin hay?rseverlikte fazla ileri gittikleri kanaatindedir. ??yle diyor:

"Fakat ?unu da itiraf etmeliyim ki, bu dindarane hareketlerinde biraz fazla ileri gitmektedirler. ?yiliklerini yaln?z insan cinsine hasretmekle kalmay?p, hayvanlara ve hatta bitkilere bile te?mil ederler."


Bu tespiti, ?sl?m ve T?rk d??man? avukat Guer misallendiriyor:

"T?rk ?efkati hayvanlara bile ?amildir" dedikten sonra ?u ?rne?i zikrediyor:

"Hayvanlar? beslemek i?in vak?flar ve ?cretli adamlar? vardır. Bu adamlar sokak ba?lar?nda sahipsiz k?peklere ve kedilere et da??t?rlar... Sokaktaki a?a?lar?n kurakl?ktan kurumas?n? ?nlemek i?in bir fakire para verip sulatacak kadar ka??k M?sl?manlara bile rastlamak m?mk?nd?r..."

"Ka??k"l???n kayna??n? da veriyor adam:

"Bir?oklar? da s?rf azad etmek i?in ku?bazlardan ku? sat?n al?rlar.

Bunu yapan bir T?rk''e bir g?n yapt??? i?in neye yarad???n? sordum.

K???mseyerek bakt? ve ?u cevab? verdi: Allah''?n r?zas?n? tahsile yarar."

Galiba ge?mi?imizden uzakla?mak bize ?ok pahal?ya patlad?.


Yahya Kemal Beyatl?''n?n bir tespitiyle yaz?m?z? noktalayal?m:


"Eski T?rklerin bir dini hayatlar? vard?, dini hayatlar? oldu?u i?in de ?ok ?eyleri vard?; yeni T?rklerin de dini hayatlar? oldu?unda ?ok ?eyleri olacak."
Logged
mc_erdem
Yeni Üye

Offline Offline

Mesaj Sayısı: 0


____


Üyelik Bilgileri
« Yanıtla #1 : »

Hem?erim seni tebrik ediyorum. ?ok g?zel bir payla??mda bulunm??sun.
Payla??mlar?n?n devam? dile?iyle.
Logged
Sayfa: [1] Yukarı git Yazdır 
« önceki sonraki »
Gitmek istediğiniz yer:  ', $txt['smf52'], '
'; } // Don't show a login box, just a break. else echo '
'; // Show the "Powered by" and "Valid" logos, as well as the copyright. Remember, the copyright must be somewhere! ?>
Pagerank
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Joomla Bridge by JoomlaHacks.com