Online Sayaci 1Kayıp Parola?

Kim Online

Şu anda 1 misafir bağlı

Tosya Sozlugu


PROGRAMI İNDİR

FORUMDA SÖZLÜK

gavi

( sağlam )

Kastamonu Bibliyografyası - Mehmet Yılmaz
Anasayfa arrow Tosya Hakkında arrow Tosya Belediyesi
Tosya Belediyesi Yazdır E-posta
Friday, 05 October 2007

Tosya Belediyesi 1864 yılında kurulmuş ülkemizin en eski ilçe belediyelerinden birisidir. Kökleşmiş bu yapı ve görev konusunda bilinçlenmiş personeli sayesinde kurulduğu günden bu güne kadar hizmet yarışında en ön sıralarda yer almıştır. Gerek ülkesi gerekse yaşadığı topluma hizmet etmek bilinciyle seçilmiş bütün belediye başkanlarımız yaşadıkları memleketlerine en güzel hizmeti verebilmek için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermişlerdir. Bu gayret neticesinde Tosya?mızın çehresi günden güne değişmiş ve bu günkü çağdaş ve gerçekten yaşanabilir bir şehir konumuna gelmiştir.

Tosya Belediyesi bünyesinde 88 memur, 154 mevsimlik işçi, 7 daimi işçi görev yapmaktadır. Verilen hizmetlerde gösterilen çaba ve gerekli koordinasyonun tam olarak sağlanması hizmetlerde sürekliliği getirmiştir. Personel arasında kurulan telsiz ve telefon ağı sayesinde iletişimin kalitesi artırılmış bu da verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamıştır. Kurulan makine parkı halkımızın yol ve hafriyat gibi her türlü ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu makine parkı ile birlikte oluşturulan kum ocağı gibi hizmetler sayesinde 1 nci derece deprem kuşağında yer alan Tosya?mızın kaliteli inşaat kumuna olan talebi yerine getirilmekte ve depreme karşı önlem olarak başka hiçbir inşaat kumunun satışına izin verilmemektedir. Şehrin su ihtiyacı yoktur. Berçin deresinden getirilen çok miktarda su sayesinde şehrin su ihtiyacı tamamen karşılanmıştır. Kanalizasyon problemimiz yok denecek kadar azdır.

Belediyemiz 1992 yılında bilgisayar otomasyonuna geçmiştir. Kurulan süper vezneler sayesinde vergi kuyrukları sona erdirilmiş, Emlak, ÇTV, Su gibi vergi ve hizmetler tamamen bilgisayarlarla yapılmaya başlanmıştır. 1995 yılında oluşturulan Bilgi İşlem Merkezi sayesinde kendi bünyesinde belediye yazılımları üretmeye başlayan belediyemiz bu iletişim ağına İnterneti de katarak Tosya?mızın tanıtımı için her türlü gayreti sarf etmektedir.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan hatta daha da önemlisi Kuzey Anadolu fayının tam üzerinde kurulmuş olan Tosya 1943 depreminde yaşadığı acıyı unutmamış; bu sebeple bilgisayar parkını geometrik sismik cihazlarla güçlendirerek yapılan jeofizik etüdler sayesinde inşaatların depreme olan dayanıklılığını denetlemektedir. Yetişmiş personeli sayesinde yapılan jeolojik ve jeofizik etüdlerle depreme karşı olan önlemlerini her geçen gün artırmaya çalışan Tosya Belediyesi teknolojik her türlü veriyi kullanarak halkına yaşanabilir bir şehir sunmaya çalışmaktadır.


Belediye Başkanı :
Yazı İşleri Müdürü :
Hesap İşleri Müdürü :
Fen İşleri Müdürü :
Su İşleri Müdürü :
Emlak Servisi Şefi :
Zabıta Amiri :


Sait GÜLABACI
Ali DEMİRKAN
Mümtaz BÜYÜKMAÇAL
Kamil EMİRMUSTAFAOĞLU
Niyazi ÇİL
Nevzat KÜÇÜKDEDE
Nuran UYUŞKAN


Web Sitesi: www.tosya.bel.tr

 
© 2017 Tosya.Gen.TR - Tosya'nın Sesi
tosya.gen.tr sitesi Joomla tabanlidir.
Web Tasarım